فروشگاه جامع تحقیقات مجموعه مدیریت و حسابداری - مشاهده دسته بندی علوم-پزشکی
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
چگونه از اعتیاد در مدارس جلوگیری کنیم؟-در 90 صفحه-docx فیض اله رحیمی سرداری 1396/07/01 دسته بندی : بهداشت عمومی 0

این تحقیق در مورد چگونگی جلوگیری از اعتیاد در مدارس در 90 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

 

هزاران سال بشر درتمام روي زمين از مواد مخدربه عنوان يك وسيله فراموشي ورهايي ازغم واندوه استفاده كرد. از قديمي ترين ازمنه تاريخ انسان تمايل به مصرف مواد داشته كه درحالت رواني وهوشياري ازتغيير بوجود آورده الكل وترياك درميان قديمي ترين داروها روان گردان قرار دارند كه دربسياري ازفرهنگ ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

درنقاشي ها كه برروي سنگ حك شده طرح هايي ازگل بوته شقايق وخشخشان ديده شده است. قديمي ترين اين آثارر مربوط به 4000 سال پيش درنواحي روم ومصر باستان بوده است. باميان وسومريان، فنيقيها وآشوريان با خواص مواد مخدرآشنا بوده اند.از2000 سال پيش بيشتر مصري ها، پارت ها، هندوها، چيني ها، ژاپني ها، روميان ويونانيان ملت هايي بوده اند كه خشخشاش رابعنوان داروي مغز شناخته ومورد استفاده قرارداده اند.

بريكي ازسكه هاي قديم يونان تصوير بوته خشخشاش ديده شده است. خود واژه افيون نيزداراي ريشه يوناني است.

بقراط ازشيره خشخاش به عنوان داروي خواب آور، مسكن درد سخن گفته است.

افلاطون درجهت استفاده هاي طبي از مواد وبه  منظور كاهش از درد بيماران خود مطالعاتي داشته است وخود خواص شيرها، گرد خشخشاش را آزمايش كرده وبراي مداواي بيماران مورداستفاده قرارمي داده است . كشورهندوستان بعد ازمصر باستان  قديمي ترين سرزميني است كه در آن مصرف مواد رواج داشته است وعده اي براين باورند كه زادگاه اصلي افيون هندوستان بوده است. هندي ها درمورد مصرف ترياك تعصب خاصي داشتند وترياك را دارويي آسماني وشفا بخش مي دانستند وآنرا بهترين درمان كليه الام جسمي وروحي مي دانسته اند وحتي اعتقاد داشتند كه پليدي هاي انسان چون خشم، غضب، حسد، هوي وهوس هاي انساني را ازانسان دور مي كند.    200 سال قبل درمحافل ادبي فرانسه، حشيش مورد توجه بوده است. ازدانشمندان ايراني زكرياي رازي وابوعلي سينا به خواص دارويي ترياك توجه داشته اند. با پيشرفت علم طب وشيمي انواع داروهاي مخدر زيادتر شد ومصرف طبي به سوي مصرف كه امروزه اعتيادش مي خوانيم كشيده شده است.

معرفي ترياك به انگلستان كه با تجارت چيني بوجود آمد موجب سوء استفاده هاي وسيع از آن درقرن 19 گرديد. درضمن جنگ هاي داخلي آمريكا، ابداع تزريق اين داروها سبب استفاده غير طبيعي وسيع ازمرفين شد. هروئين درسال 1898 براي اولين باربصورت گرد سفيد رنگ مورد مصرف قرار گرفت.يكي ازداروهاي ديگر برمورها بود كه اواسط قرن 19 بعنوان خواب آور رواج يافت. اواخر قرن نوزدهم غربي ها گياهاني راكه به منظور تخدير بكار مي رفتند مثل كاكوئين وحشيش شناختند قبل از جنگ ژاپن هزاران جوان سوي آمختامين ها روي آوردند وكنترل مسئله مستلزم تدبيرهايي مثل ايجاد مؤسسات روانپزشكي وايجاد موازين قانوني بود.

كاكوئين كه اولين با توسط بوميان آفريقا كشف شد بصورت جويدن، مورد مصرف قرارگرفته است اين ماده درحال حاضر ازمواد مخدر وپرمصرف درقاره آمريكا واروپاست. درحالي كه ماري جوانا ها لوسنوردنها دردهه 7 اين قرن درطبقات متوسط وبالاي متوسط امريكا شيوع يافت. هروئين تركيب قوي وسريع الاثر مرفين يك مسئله طبي وقانوني وخيم مردم شهري وفقير سياه پوست گرديد. درسال 1970 ثابت شد كه فقط درشهر نيويورك صد هزار معتادبه مواد مخدر وجود دارد. مع هذا درمراحل آخر جنگ ويتنام، انواع خاصي ازترياك دردسترس سربازان آمريكايي درويتنام قرارگرفت . مطالعه اي نشان داد كه نيمي ازسربازان آمريكايي درويتنام درسال 1970 ازترياك ومشتقات آن استفاده مي كردند و20 درصد  تقريباً مصرف كننده دائمي بوده اند.

ژاپن

تا قبل از 1945 درژاپن اثري ازمشكلات اعتيادديده نمي شود از اين رو آن را دور آرام ناميده اند درژاپن شكل اعتياد از سال 1945 آغاز وبه چند دوره تقسيم گرديد:

1- اولين دوره كه پس ازجنگ دوم بودواستعمال محرك ها رواج داشت دراين دوره به علت شرايط ناشي ازجنگ ، استعمال مواد محرك بويژه بين كارگران شب كار، دانش آموزان برخي ازافرادي كه مردم را به نحوي سرگرم مي نمودند شيوع يافت.

2- كاهش استعمال محرك هاي مشكل استعمال   مواد مخدر بويژه هروئين آغاز گرديد بطوري كه آماردرسال 1961 نشان مي دهد چهل هزار معتاد به هروئين وجود داشت كه دراين دوره افزايش چشمگيري مصرف هروئين به چشم مي خورد.

3- دروه آرام 1969-1964 كه ازمصرف هروئين ومواد مخدر كاسته شد ژاپن ازنظر اعتياد دوره آرامي را گذراند.

4- دوره رواج مجدد ، محرك ها درسال 1970 از اين سال مصرف محرك ها دوباره دو برابر شد وشيوع يافت.

چين

در گذشته دور در چين آشنايي چنداني با مواد افيوني نداشته اندو نوشته هاي تاريخي بيانگر آنند كه از آن به عنوان گل زينتي استفاده مي كرده اند در ساليان دراز پس از آن به خاصيت تخديري آن پي برده اند، چين مي نمايد كه ترياك به عنوان ماده مخدر نخست به هندوستان و سپس به چين زودتر از ديگر كشورها پاگذاشت. در قرن 17 ميلادي كه پاي اقدام اروپاي به قاره آسيا باز شدكشيدن و استعمال ترياك نيز گسترش يافت به معناي ديگر پديد اعتياد با آمدن بيگانگان استعمارگر در شرق آغاز شد و يكي از انگيزه هاي انتشار اعتياد در آسياي كمپاني هند شرقي انگليس در هند بود. ترياك ابتدا در هند و آسياي صغير توليد مي شده است. بيش از 1767 واردات ترياك چين در هند از دويست صندوق در سال تجاوز نمي كرد. حكومت شنگ واردات ترياك را به منظور استفاده در تركيبات دارويي و طبي مجاز ساخته بود. در سال 1773 حكومت انگليسي هند، سياست تبه كارانه صادرات ترياك به چين پيش گرفت و حق انحصاري تجارت ترياك را به كمپاني هند شرقي واگذار كرد. به منظور تكميل اين سياست در سال 1798 حق انحصاري تجارت ترياك را به كمپاني هند شرقي تنويض كرد تا سال 180 ترياك صادر شد به چين به مرز دو هزار صندوق رسيد از آغاز تنها اشراف- مقامات، مالكان و تجارثروتمند ترياك دود مي كردن. بعدها از هر قماشي، انگل و مفت خور طبقه حاكم مانند خواجگان، دربار، گردانندگان عشرتكده ها حاملان تخت روان، سربازان، راهبان و راهبان بودايي، شهر معتاد شدند، بر طبق بررسي در سال 1853 بيش از دو ميليون نفر ترياك دود مي كردند.

تاريخچه ترياك و مواد مخدر در ايران

درباره ورود ترياك به ايران قولهاي متفاوتي وجود دارد. به نظر عده اي ترياك از طريق عربها به ايران وارد شده. برخي محققين مدعي اند كه در حمله مغول ب هايران، سربازان مغولي  افيون را وارد ايران كردندو عده اي نيز ورود ترياك به ايران را تحفه نادرشاه پس از لشكركشي به هند و مراجعت به ايران مي دانند. در زمان غزنويان بيشتر سلاطين و درباريان و توانگران مصرف و خوردن ترياك متداول بوده رواج ترياك كشي در ايران از زمان صفويه شروع شده و درباريان اغلب به اين ماده معتاد بودند در اين زمان مردم ايران عثماني معتقد بودند ترياك مايه قوت، جرأت و جسارت مي شود. در زمان شاه طهماسب اول صفوي خوردن ترياك به حدي ميان شاهزادگان و سران دولت رواج داشت كه هميشه مقدار زيادي ترياك در انبارهاي شاهي نگهداري مي شده عصر صفوي را كي توان عصرآغاز مصرف مواد مخدر به صورت گسترده دانست رواج ترياك در اين عصر به اندازه ي بود كه شربت ترياك در عطاريها به فروش          مي رسيد و مردم به سهولت مي فرمودند و مي خوردند.

ترياك كشي به صورت جديد از زمان قاجاريه با فعاليت استعمارگران شكل گرفت و در واقع شكل سياسي مواد مخدراز اين زمان آغاز گرديد. كشت خشخاش در ايران از زمان امير كبير در مرحله آزمايش بوده است و بنا به نوشته روزنامه وقايع اتفاقيه زراعت خشخاش در اطراف تهران به عنوان آزمايش انجام مي شده است.

شايد اولين عاملي كه در گسترش و رواج مواد مخدر در ايران بيشترين مهم را داشت پذيرش مواد مخدر به عنوان يك داروي مسكن آلام از سوي مردم به علت فقدان بهداشت و بي اطلاعي بود. شرايط ايران در دوره قاجاريه مناسب ترين زمينه را براي پذيرش اينگونه تصورات فراهم كرده و ماده مخدر ترياك در فرهنگ جامعه جاي گرفت.

چنانچه ملاحظه مي شود همراه با رشد استعمار در جامعه هاي در حال رشد، كشت خشخاش و اعتياد به ترياك در روستاهاي ايران متداول گت و خريد و فروش آن معمول شد. چون انگليسي ها ترياك ايران را خوب مي خريدند، كشاورزان دست از زراعت گندم كشيدند و قسمت زيادي از اراضي گندم را كشت خشخاش و اعتياد تخصيص دادند، به طوري كه ترياك به صورت يكي از مهمترين اجناس صادراتي ايران در آمده در زمان حسن صباح نيز فداييان وي حشيش مصرف             مي كرده اند و بعد از استعمال با جرأت شده و كارهاي دشوار را تا سر حد مرگ انجام مي دادند.

تاريخچه مصرف هروئين در ايران

استعمال هروئين در ايران مانند كشورهاي اروپايي  و آمريكا سابقه طولاني ندارد و گرچه پس از جنگ جهاني دوم اين سم در جهان پخش و شناسانده شد ولي در ايران بيش از سي سال است كه هروئين قدم به قدم در اجتماع ما پيش رفته است. برخي معتقدند به علت عدم دسترسي به ترياك مورد نياز خود به هروئين روي آوردند، در نتيجه منبع كشت خشخاش و فروش ترياك بود كه معتادان به علت عدم دسترسي به ترياك مورد نياز خود به هروئين روي آوردند. اما به نظر كارشناسان اين هروئين سابقه اعتياد به ترياك را ندارد، ثانياً هروئين در طبقه جوان ومرفه نفوذ كرد در حاليكه معتادان به ترياك را بيشتر افراد ميانسال و سالخورده تشكيل مي دهد، ثالثاً در كشورهايي كه سابقه كشت خشخاش و مصرف ترياك ندارند آمار معتادان به هروئين زياد و چشمگير است.

قوانين ايران درباره اعتياد

در ايران قوانين به منظور ايجادمحدوديت هايي در امر كشت خشخاش واستعمال ترياك تصويب گرديد. قانون تشديد مجازات و تكبين كشت خشخاش و قاچاقچيان مواد مخدر در


خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد word ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming بهرام محمدپور 1396/06/03 دسته بندی : پزشک عمومی 0

متن کامل (همراه با تمام ضمائم) : ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

230 صفحه با فرمت ورد

 مهندسی پزشکی

 فهرست

 پیشگفتار1   

نتایج قانونمند و استاندارد شده5

گزینش و جداسازی سلول35 

تولید داربست‏های پلیمری: قالب گیری حلال72 

تولید داربست‏های پلیمری: لایه سازی غشاء84      

تولید داربست‏های پلیمری: انجماد – خشک سازی106

تولید داربست‏های پلیمری: اشکال کامپوزیت پلیمر- سرامیک121      

تولید داربست‏های پلیمری: جداسازی فاز142      

تولید داربست‏های پلیمری: پلیمریزاسیون (بسپارش)162

تولید داربست‏های پلیمری: پردازش اسفنج گازی176

بر هم کنش‏های سلولی سطح مصنوعی: بیومواد خود مجتمع192

بر هم کنش‏های سلولی سطح مصنوعی: چسبندگی سلول هدف216

 

 

پیش گفتار

یکی از معضلات بزرگی که علم پزشکی از دیرباز با آن درگیر بوده است، ارائه درمانی قطعی برای بازسازی بافت های از کار افتاده و یا معیوب است. متداول ترین شیوه در درمان این نوع بافت ها، روش سنتی پیوند است که خود مشکلات عدیده ای را به دنبال دارد. از جمله این مشکلات می توان به کمبود عضو اهدائی، هزینه بالا و اثرات جانبی حاصل از پیوند بافت بیگانه Allograft)) که مهمترین آنها همان پس زنی بافت توسط بدن پذیرنده است اشاره کرد. این محدودیت ها دانشمندان را بر آن داشت تا راه حلی مناسب برای این معضل بیابند.

   مهندسی بافت با عمر حدوده 1 ساله خود روشی نوید بخش در تولید گزینه های بیولوژیکی برای کاشتنی ها (Implants) و پروتزها ارائه کرده و وعده بزرگ تهیه اندام های کاملاً عملیاتی برای رفع مشکل کمبود عضو اهدائی را می دهد. اهداف مهندسی بافت فراهم سازی اندام های کارآمد یا جایگزین های قسمتی از بافت برای بیمارانی با ضعف یا از کارافتادگی اندام و یا بیماری های حاد است که این امر با استفاده از روش‌های درمانی متنوع اندام مصنوعی- زیستی تحقق می یابد. بنا به تعریف، مهندسی بافت رشته ای است که از ترکیب علم بیولوژی مواد و علم مهندسی یا به عبارتی Biotech جهت بیان ارتباطات ساختاری بافت های فیزیولوژیکی و طبیعی پستانداران در راستای توسعه روش های نوین ترمیم بافت و جایگزین سازی بافت، توسعه یافته است. مهندسی بافت شامل مباحثی نظیر ترکیبات نوین سلول ها، بیومواد غیرسلولی، داروها، فرآورده های ژنی یا ژن هایی می باشد که قابل طراحی، تشخیص و ساخت بوده و امکان رهایش آنها به طور همزمان یا ترتیبی به عنوان عامل های درمانی میسر باشد. اگرچه داروها یا بیومواد غیر سلولی به مواد بسیاری اطلاق می گردد اما درمان های منهدسی بافت در واقع منحصر به فرد هستند.


خرید و دانلود | 2,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود پاورپوینت با عنوان بیماریهای زبان مرضیه عسکری فر 1396/04/10 دسته بندی : علوم پزشکی 0

فرمت : ppt

تعداد اسلاید : 14 اسلاید


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود پاورپوینت با عنوان هورمون محرکه تیروئید TSH مرضیه عسکری فر 1396/04/10 دسته بندی : علوم پزشکی 0

فرمت: ppt

تعداد اسلاید : 23 اسلاید


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بيماري‌ ناشي از آب آلوده و اثرات آلودگي آب بر سلامتي انسان شهرام سالکی 1396/01/12 دسته بندی : بهداشت عمومی 0

مقدمه

بيماري هاي منتقله از محيط

بيماري هاي منتقله توسط آب

ناخالصي هاي آب

منابع تامين آب

ويژگي هاي آب سالم

تعريف آب آلوده

آلودگي آب از نظر منشاء

نقش آب در انتقال بيماريها

نقش افزايش املاح محلول در انتقال بيماريها          

نقش كاهش املاح محلول با انتقال بيماريها           

بيماريهايي كه آب وسيله انتقال بيماري است         

بيماريهايي كه آب محيط پرورش ميزبان يا عامل بيماري است         

بيماريهايي كه آب به صورت غيرمستقيم در انتشار آن نقش دارد

منبع

در ورد 2003 و 12 صفحه كاملاً مرتب شده با فهرست مطالب


خرید و دانلود | 1,900 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
مطلب در مورد آنتی اکسیدانها مرضیه عسکری فر 1395/11/17 دسته بندی : علوم پزشکی 3

فرمتword

تعداد صفحه : 11 صفحه


خرید و دانلود | 4,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بیماری لاین چیست؟ م پوش 1395/11/01 دسته بندی : علوم پزشکی 1

قالب فایل:پاورپوینت

تعداد اسلاید:11

قیمت:1100

بیماری لایم عبارت است از یک بثور پوستی که پس از هفته‌ها یا ماه‌ها، علائم آن بر روی دستگاه عصبی مرکزی، دستگاه قلب و عروق و مفاصل اثر می گذارد. این بیماری یک بیماری محدود است و معمولاً بدون درمان برطرف می‌شودبیماری لایم عبارت است از یک بثور پوستی که پس از هفته‌ها یا ماه‌ها، علائم آن بر روی دستگاه عصبی مرکزی، دستگاه قلب و عروق و مفاصل اثر می گذارد. این بیماری یک بیماری محدود است و معمولاً بدون درمان برطرف می‌شود.


خرید و دانلود | 1,100 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
مطلب آماده سمیت تحریکی گلوتامات عماد جعفرزاده 1395/10/18 دسته بندی : علوم پزشکی 0

سمینار آماده ترجمه شده از مقالات  در 14 صفحه بصورت PDF در مورد سمیت تحریکی گلوتامات که شامل مباحث زیر هست:

-سمیت تحریکی(Excitotoxicity) گلوتامات 

-انواع رسپتورهای گلوتامات

-رسپتورNMDA

-گیرنده­های AMPAوKAINATE 

-رسپتورهای متابوتروپیک گلوتامات

-مکانیسم سمیت تحریکی

-کلسیم:کلید سمیت تحریکی 

-نیتریک اکسید و  رادیکال آزاد

-کاسپاز

-سمیت تحریکی در بیماری­های نوروژنیک

 


خرید و دانلود | 7,900 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
مطلب آماده درباره استیل کولین استراز عماد جعفرزاده 1395/10/18 دسته بندی : علوم پزشکی 0

سمینار آماده ترجمه شده از مقالات درباره استیل کولین استراز در 24 صفحه بصورت PDF همراه با منابع،مناسب تمام دانشجویان علوم پزشکی و علوم پایه

شامل مباحث:

ساختمان سه بعدی استیل کولین استراز

واریانت های مختلف استیل کولین استراز

نقش های بیولوژیکی و فعالیت نورومدولاتوری واریانت های استیل کولین استراز

نوریتوژنز

سیناپتوژنز

نقش واریانت های مختلف استیل کولین استراز در بیماری آلزایمر

نقش استیل کولین استراز R و تعدیل زوال عصبی در هنگام استرس


خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
مطلب آماده سمیت عصبی تکاملی عماد جعفرزاده 1395/10/18 دسته بندی : علوم پزشکی 1

سمینار آماده ترجمه شده بصورت PDF در 20 صفحه همراه با منابع ، مناسب برای دانشجویان علوم پزشکی و علوم پایه

که شامل مباحث :

-تکامل سیستم عصبی 

-ویژگی های خاص تکامل مغز در مواجهه با مواد نوروتوکسیک 

-مراحل تکامل

-ارزیابی سمیت عصبی تکاملی 

-سلول نوروبلاستوما  و سلول فئوکروموسیتوما (PC12

-سلول های Line


خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
استانداردهای بخش اتاق عمل/تاریخچه اتاق عمل سجاد شجاع فر 1395/08/04 دسته بندی : علوم پزشکی 0

این فایل شامل معرفی بخش اتاق عمل ، استانداردهای اتاق عمل و دستگاه های موجود در اتاق عمل می باشد.

قابل استفاده برای دانشجویان مدیریت بیمارستان، اتاق عمل و کارکنان و مدیران بیمارستانی می باشد .

فرمت وورد.

12صفحه.


خرید و دانلود | 1,900 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
فرایند واحدcsr/فرایند پذیرش بیمار در اتاق عمل/فرایند داروخانه سجاد شجاع فر 1395/08/04 دسته بندی : علوم پزشکی 0

فرایند انجام کار در واحد csr بیمارستان، پذیرش بیمار در اتاق عمل، و داروخانه


خرید و دانلود | 3,400 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود پاورپوینت با عنوان آنزیم ها و اختلالات آنها مرضیه عسکری فر 1395/07/10 دسته بندی : علوم پزشکی 0

فرمت:ppt

تعداد اسلاید : 29 اسلاید


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
مقاله بهداشت روانی عسگر مرادنیا 1395/06/18 دسته بندی : بهداشت عمومی 0

مقاله بهداشت روانی دارای چکیده و بخش های دیگر و منابع


خرید و دانلود | 1,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
مطلب در مورد اسکلت بدن انسان مرضیه عسکری فر 1395/06/17 دسته بندی : علوم پزشکی 0

فرمت:word

تعداد صفحه : 13 صفحه

با فهرست مطالب و منابع


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود پاورپوینت با عنوان بیماریهای ویروسی کودکان( اسهال و هپاتیت ویروسی مرضیه عسکری فر 1395/05/30 دسته بندی : علوم پزشکی 1

فرمت :ppt

تعداد اسلاید :13 اسلاید


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود پاورپوینت با عنوان بیماریهای انگلی کودکان مرضیه عسکری فر 1395/05/30 دسته بندی : علوم پزشکی 0

فرمت :ppt

تعداد اسلاید : 17 اسلاید


خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود پاورپوینت با عنوان بیماریهای شایع کودکان ( باکتریالی) مرضیه عسکری فر 1395/05/30 دسته بندی : علوم پزشکی 0

فرمت:ppt

تعداد اسلاید :35 اسلاید


خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
مطلبی بسیار مفید در مورد کنترل عفونت م پوش 1395/03/27 دسته بندی : بهداشت عمومی 0

قالب فایل:ورد

تعداد صفحات:49

قیمت:3000

پیشگفتار

عفونت هاي بيمارستاني روز به روز اهميت بيشتري يافته و نظام سلامت كشورها را به چالشي جدي فرا ميخواند.  افزايش بيمارستان ها، ظهور بيمار يهاي بازپديد و نوپديد، افزايش روزافزون مقاومت هاي ميكروبي و نياز به خدمات متنوع پزشكي بروز عفونتهاي ناشي از  خدمات درماني(Health care-associated infections) را اجتناب ناپذير مي سازد.

بروز عفونت هاي بيمارستاني از حدود 5% در كشورهاي توسعه يافته تا حدود 20 % در كشورهاي توسعه نيافته و  در حال توسعه متغير است بنابراين هدف كلي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني كاهش و به حداقل رساندن اين عفونتها تا حد ممكن مي باشد چرا كه اين عفونت ها علاوه برمرگ و مير و ايجاد عوارض، با افزايش مدت بستري موجب افزايش قابل توجه هزينه خدمات درماني شده  و  در نهايت سبب نارضايتي گيرندگان خدمت مي گردند.

تاريخچه كنترل عفونت هاي بيمارستاني در دنيا بسيار قديمي است و از زماني آغاز ميشود كه براي مراقبت و درمان بيماران از قرن چهارم ميلادي در نقاط مختلف دنيا بيمارستان تأسيس گرديد.

عفونت هاي بيمارستاني همزمان با گسترش بيمارستا نها همواره يكي از مشكلات عمده بهداشتي و درماني بوده و با افزايش مدت اقامت بيمار در بيمارستان موجب افزايش ابتلاء ومرگ و مير از اين  عفونت ها شده و در نتيجه هزينه هاي بيمارستاني را به شدت افزايش مي دهد.


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
شایع ترین بیماری های دوران بارداری م پوش 1395/03/28 دسته بندی : بهداشت عمومی 0

قالب فایل:powerpoint

تعداد اسلاید:19

بیماری های بارداری:


بعضی از مشکلات در دوران بارداری شایع تر هستند و بعضی بیماری ها هم هستند که فقط برای زنان باردار اتفاق می افتد. دیابت که دیگر بیماری کشنده ای برای افراد عادی به شمار نمی رود، اما در زنان باردار می تواند موجب به دنیا آوردن نوزاد بسیار ریز یا بسیار درشت شود.
اکثر خانم ها با سلامتی باردار شده و با سلامتی نیز وضع حمل می کنند. جدا از بعضی مشکلات کوچک مثلاً کمردرد، حالت تهوع اول صبح و یبوست ،خانم ها تغییرات بسیار زیادی را در طول دوران بارداری خود تحمل می کنند.

 


خرید و دانلود | 1,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود مطلب بينايي سنجي میلاد مقدسی 1395/02/09 دسته بندی : علوم پزشکی 0

قالب بندی : Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 8 صفحه

عناوین :

هدف
آينده‌شغلي ، بازار كار ، درآمد
توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه
وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر
وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر
وضعيت ادامه تحصيل در خارج از كشور


خرید و دانلود | 1,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود مطلب کم خونی فقر آهن میلاد مقدسی 1395/02/09 دسته بندی : علوم پزشکی 0

قالب بندی : Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 16 صفحه

عناوین :

کم خونی فقر آهن
● کم خونی فقر آهن چیست؟
● علت کم خونی فقر آهن چیست؟
▪ کاهش آهن در رژیم غذایی
▪ تغییرات بدنی
▪ اختلالات مجاری گوارشی
▪ از دست دادن خون
● علائم کم خونی فقر آهن چیست؟
● چگونه کم خونی فقر آهن تشخیص داده می شود؟
● آزمایش های تکمیلی خون
▪ نمونه گیری از مغز استخوان
▪ درمان کم خونی فقر آهن
● درمان شامل
● مکمل های آهن
● چگونه بدن آهن را جذب می نماید؟
● غذاهای حاوی مقادیر فراوان آهن
كم خونی فقر آهن در دوران حاملگی
● چرا بارداری باعث افزایش احتمال ابتلا به كم خونی می شود؟
● چطور می توانم بفهمم كه به كم خونی مبتلا شده ام؟
● كم خونی را چطور باید درمان كرد؟
● آیا مصرف زیاد آهن عوارض دارد؟
● كم خونی چه خطراتی بری سلامت من و كودك من دارد؟
● چگونه می‌توان از فقر آن پیشگیری كرد؟
● احتیاط
● چه چیزی به جذب آهن در بدن كمك می كند؟
● چه عواملی با جذب آهن تداخل دارند؟
رژیم غذایی در کم خونی فقر آهن
برای جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن مواد ذیل توصیه میشود
● رژیم غذایی در فشارخون بالا
● چه غذاهایی مفید هستند؟
● از چه غذاهایی باید پرهیز کرد؟
● چند نکته


خرید و دانلود | 1,600 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط¬ط¯غŒط¯

ظ¾ظ†ظ„ ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³

ط§ط±ط³ط§ظ„ ظ¾غŒط§ظ…ع© ط¨ظ„ع© ظ„غŒط³طھ

ظ¾ظ†ظ„ ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³ ط±ط§غŒع¯ط§ظ†

ط§ط±ط³ط§ظ„ ط¨ظ„ع© ظ„غŒط³طھ

ط·ط±ط§ط­غŒ ط±ط¨ط§طھ طھظ„ع¯ط±ط§ظ…

ط·ط±ط§ط­غŒ ط³ط§غŒطھ